11 oktober 2013

“Petra heeft in de afgelopen 3 jaar een cruciale rol gespeeld bij de uitrol van het leiderschapprograma binnen SNT. Als consultant/trainer heeft ze zeer diverse klanteams gecoached, gechallenged en uiteindelijk naar een hoger niveau gebracht. Ze is in staat om tijdens intensieve sessies, zowel individueel als met groepen, veranderingen door te voeren in houding en gedrag die tot structurele verbeteringen leiden. De wekelijkse sparringssessies die we hebben, zijn inspirerend en maken mogelijk dat snel kan worden geanticipeerd op niet voorziene situaties.”